Som ni kanske har märkt kan man inte lita på den gamla bloggen i Blogtown att den ska fungera. Därför byter jag till bloggen som finns på one.com där jag har min hemsida. Den borde ju ha lite större säkerhet eftersom det är något som jag betalar för.